יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  פעילויות  |  ספרים  |  מדריכים  |  יצירת קשר  |  הטיול לירושלים  |  פרטים למסע הר שאסטה אוגוסט 2013  |  המזה"ת-זמנים חדשים-האח הגדול  |  מסע ההתעלות שסטה 2011- קבוצת אווטר  |  מסע ההתעלות שסטה 2012-קבוצת הרמוניה  
אמא אדמה משנה את פניה , אזורים שלמים יורדים למצולות ואזורים ישנים/חדשים עולים על פני הקרקע......בראייתכם הצרה אתם רואים את השלילי בכל "אסון טבע" , אך דעו לכם שהתמונה רחבה הרבה יותר.......... Mother Earth is transforming, entire regions are sinking into the oceans and old/new ones are emerging to the surface . In your narrow point of view you only see the negative in every “natural disaster” but please understand that the picture is much wider.

בני אנוש יקרים, אמא אדמה משנה את פניה , אזורים שלמים יורדים למצולות ואזורים ישנים/חדשים עולים על פני הקרקע. עליכם להבין ולקלוט כמיטב יכולתכם את מהות אמא אדמה . אמא אדמה – גאיה הינה ישות עצומה, ענקית ,עצמאית ותבונית. שינויים רבים עוד יתרחשו מתחת ומעל פני האדמה ואתם בני אנוש יקרים, הנכם מהווים צורת חיים אחת מבין צורות חיים רבות, שנראות ואינן נראות לעין האנושית. השפעתכם על החלטותיה של אמא אדמה הנן קטנות, אך עליכם להמשיך ולשלוח אליה את אהבתכם ואת בקשותיכם לעידון תהליכים , שאמא אדמה בחרה לעשות. השפע הקיים על פני ובתוך גופה מקיים תרבויות רבות. אין בכוונתה להכחיד אותן, אך השתלשלות החלטותיה בהחלט יכולה לשנות מיקומים של תרבויות. בראייתכם הצרה אתם רואים את השלילי בכל "אסון טבע" , אך דעו לכם שהתמונה רחבה הרבה יותר. אסונות בסדר גודל של רעידות אדמה , צונאמי, התפרצות הרי געש, מפעילות אצל בני האנוש את רוח החמלה הגלובלית, האצת תהליכים מחשבתיים מתקדמים יותר , מציאת פתרונות בשעת דחק, חשיבה עתידית על הגנת האנושות, מציאת פתרונות אנרגיה חלופיות, פריחה ושגשוג של קהילות שהיו בעבר שוליות וחסרות משמעות, איחוד לבבות בשעת צרה ואימון גלובלי בנושא אחדות, העלאת ערך זמן ההווה וניצול מקסימלי של כל יום ויום מתוך הכרת תודה על כל היש. באזורים מסויימים יתגלו ממצאים שישפכו אור חדש על ההסטוריה הידועה לכם ואף ימוטטו מערכי אמונות שהיו מקובלים על חברות מסוימות. הממשלות יתמקדו בעיקר ולא בטפל ויתנו דגש לאדם הקטן ולרווחתו. הניעור הכללי יאפשר מקומות עבודה חדשים ומחירי הדיור ישתנו ללא היכר, בחלקים גדולים בעולם. בטבע מיני פרחים חדשים יתגלו ואף מיני חיות חדשות ,שעין אדם עדיין לא שזפה. עליכם לחיות עם חושים מחודדים ואם צריך ,אף להעתיק את מקום מגוריכם בהתאם לתחושות הלב. ריפוי רב נשלח לפלנטה מאיתנו המאסטרים השוכנים מתחת לפני השטח, ואנו מבקשים מכם להיות עד כמה שאפשר עם פתיחות עיניים ולב לכל המתרחש בפלנטה ולהשתתף באופן פעיל בשליחת אהבה ותדרי אור לכל המקומות שנפגעו טפלו בעצמיכם , רפאו את גופיכם ונשמתכם, כדי לראות היופי שקיים בעולמכם החיצוני והפנימי , כדי לקיים גן עדן עלי אדמות. היום ברוכים – מאסטר הילריון. (תוקשר ע"י דורית – טלוס ישראל) Channeling from Hilarion April 2, 2011 Dear Humans, Mother Earth is transforming, entire regions are sinking into the oceans and old/new ones are emerging to the surface. You should make efforts to understand the nature of Mother Earth. Mother Earth- Gaya- is an enormous, independent and intelligent being. Many transformations are still expected to take place and you, beloved mankind, are one of many forms of life that are visible or invisible to the human eye. Your actual influence on the decisions of Mother Earth is insignificant but you should keep radiating to her your love and requests to minimize the affects of the processes chosen by Mother Earth. The abundance on the surface and inside Mother Earth sustains many cultures. She has no intention to extinct those cultures but the effect of her decisions may cause the relocation of some of them. In your narrow point of view you only see the negative in every “natural disaster” but please understand that the picture is much wider. Huge disasters such as earthquakes, tsunami and volcanoes eruptions can trigger your global spirit of compassion, can accelerate advanced cognitive processes, help you find solution at times of distress, push you to think about the protection of mankind in the future, help you find alternative energy solutions, bring to the thrive and prosperity of marginal and insignificant communities, bring your hearts together at times of troubles and train you to be globally united, they increase the importance of the present time and encourage you to take advantage of each and every day as much as you can from a place of being grateful for everything there is. In some areas, new discoveries will shade new light on the history as you know it and may even collapse traditional believe systems adopted by some cultures. Governments will focus on the important issues, not the minor ones and will put more efforts into the welfare of the individuals. The complete shaking down process will allow the creation of new jobs and the real estate prices will dramatically change in many parts of the world. New flowers, and even new species of animals that the human eye has not seen before, will be discovered in nature. You should sharpen your senses and if needed, even relocate to a new place as your hearts guides you. We, the Masters from the inside of the Earth, are sending the planet great healing and we ask you to open your eyes and hearts as much as you can to whatever is happening on the planet and to take active role in sending love and Light frequencies to all those wounded places. Take care of yourselves, heal your bodies and souls in order for you to see the beauty that exists in your outer and inner world, so you can create heaven on earth. Be blessed, Master Hilarion (channeled by Dorit, Telos Israel)